Mas el Racó

L'antic mas el Racó està situat en una explanada als peus de l'església de Sant Pere i Sant Feliu.

Actualment té la funció de segona residència però s'ha respectat, tant l'exterior com l'interior, de l'aspecte del mas.

El formen petites edificacions juxtaposades al cos principal. La teulada és a dues aigües i el carener corre perpendicular al frontis. El ràfec, de poca volada, presenta una decoració amb teules. Del mur sobresurt, sota el vèrtex de la teulada, el ferro de pujar la corriola, així com, en un pla inferior, el típic rellotge de sol. La distribució del frontis és asimètrica, mostra una ampliació de la crugia lateral dreta, en la que s'ha obert una altra porta. Algunes finestres conserven els llindars de pedra, la porta principal és d'arc principal de mig punt adovellat. L'habitacle segueix la distribució típica amb planta, pis i golfes. Davant del frontis encara es pot veure l'era, avui dia convertida en jardí. La masia està envoltada per un clos tancat i s'accedeix per dues entrades cobertes per una teulada a dos aiguavessos.

Darrera actualització: 06.02.2019 | 13:11