VERIFICACIÓ DE DOCUMENTS CSV

CSV

Què és el Codi Segur de Verificació?

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d’una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l’Ajuntament.

Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document i permet verificar l’autenticitat del document i la validesa de les signatures electròniques. 

Per seguretat, és important no facilitar el codi CSV a terceres persones per evitar que puguin accedir al contingut del document.

   

On puc localitzar el Codi Segur de Verificació d'un document?

 

Trobareu el codi de verificació segur (CSV) a casella Altres dades de la capçalera el document emès per l’ajuntament. 

 
 
   

Com validar el document?

 
  1. Localitzeu el codi CSV del document
  2. Introduïu el codi CSV a la casella Codi de verificació del següent formulari. 
  3. Llegiu la qüestió plantejada a la casella Respongui a la següent pregunta per poder comprovar el seu codi
  4. Escriviu la solució a la casella Resposta
  5. Premeu el botó Comproveu codi
 
   

Verifiqueu aquí el vostre document:

https://accede.diba.cat/verificador.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=gallifa

Darrera actualització: 06.11.2020 | 11:58
Darrera actualització: 06.11.2020 | 11:58