Ple Municipal 7/2023

Del 25 d’octubre de 2023 al 25 d’octubre de 2033 de 18:30 a 19:15

Ple municipal del 25 d'octubre de 2023.

Ordre del dia: 

1r. PUNT.-

Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del 28 de juny de 2023

2n. PUNT.-

Aprovació inicial del Pressupost 2024, bases d’execució i plantilla.

3r. PUNT.-

Aprovació definitiva del Compte General del 2022.

4t. PUNT.-

Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals – Taxa de manteniment de franges forestals (aprovació provisional)

5è. PUNT.-

Aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials sobre el projectes d’obres ordinàries de planificació i organització de serveis al nucli urbà de Gallifa – sector 19.

6è. PUNT.-

Aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Gallifa.

7è. PUNT.-

Aprovació de l’equiparació salarial entre personal funcionari i laboral.

8è. PUNT.-

Aprovació de l’augment d’un 0,5% de les retribucions dels treballadors públics de l’Ajuntament.

9è. PUNT.-

Aprovació de les Festes Locals pel municipi l’any 2024

10è. PUNT.-

Debat i proposta relatiu als consums abusius d’aigua al municipi.

11è. PUNT.-

Aprovació desplaçaments i dietes.

12è. PUNT.-

Donar compte de les resolucions d’alcaldia fins al 20 d’octubre de 2023.

13è. PUNT.-

Afers sobrevinguts

14è. PUNT.-

Preguntes i suggeriments

Darrera actualització: 2.11.2023 | 14:54