PLE ORDINARI - 25/04/2024

Divendres, 19 d’abril de 2024

Proper Ple ordinari:

24 d'abril a les 20h

De conformitat amb allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre) i concordants; es convoca sessió ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament a celebrar el dimecres 24 d'abril a les 20h.

 

Darrera actualització: 19.04.2024 | 17:48