EXECUCIÓ DE LES OBRES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

Dimarts, 10 d’octubre de 2023

Aquest mes d'octubre s'han executat les actuacions referents als ajuts a la gestió forestal sostenible 2022, destinats a la prevenció d'incendis forestals, d'acord amb la la resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats, entre d’altres, a la prevenció d’incendis forestals i la restauració de potencial forestal regulats mitjançant l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i l’Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modificació l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril.

A Gallifa s'han dut a terme dues obres puntuals de bioenginyeria al Camí Ral, consistents en 585 m lin. i 110 m lin. de cuneta formigonada, per un import de 24.945,21€, dels quals un 57% provenen de fons del DACC (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya) i un 43% del FEADER (Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural de la Unió Europea).

Darrera actualització: 14.11.2023 | 14:06