PLE ORDINARI - 25/10/2023

Divendres, 20 d'octubre de 2023 a les 14:30

Proper Ple ordinari:

25 d'octubre a les 18:30.

De conformitat amb allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre) i concordants; es convoca sessió ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament a celebrar el dimecres 25 d'octubre a les 18.30h.

 

Darrera actualització: 20.10.2023 | 14:32