PLE EXTRAORDINARI - 26/05/2023

Dimarts, 23 de maig de 2023 a les 12:38

Proper Ple Extraordinari:

26 de maig 13.30.

De conformitat amb allò que disposa l'article 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre) i concordants; es convoca sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament a celebrar el divendres 26 de maig a les 13.30h

 

Darrera actualització: 23.05.2023 | 12:38