LECTURES COMPTADORS D'AIGUA - MAIG 2023

Divendres, 5 de maig de 2023 a les 12:50

Lectures inicials MAIG 2023

D’acord amb allò que disposa la §2 del Ban de Sequera publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del proppassat dia 27 d’abril del 2023 hom farà seguiment dels consums individualitzats d’aigua per prevenir-ne l’abús en situació de sequera, i eventualment sancionar-lo.

A tal efecte el Ban de Sequera ha limitat el consum d’aigua, en els consums domèstics, a 100 litres per habitant i dia amb residència real i efectiva en el lloc de consum; i, addicionalment, 100 litres per habitatge i dia sempre que hi hagi residència real i efectiva de com a mínim una (1) persona en el referit lloc de consum.

Les lectures inicials dels comptadors, a 30 d’abril, que es faran servir per fer el còmput de consum homogeneïtzat pel mes de maig són les que s’adjunten a continuació.

Contra les lectures efectuades hi ha lloc a recurs administratiu.

Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve

Alcalde de Gallifa

Darrera actualització: 05.05.2023 | 13:53