AJUTS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Dilluns, 10 d'octubre de 2022 a les 00:00

DIRIGIT A: 

  • Els ens locals, llevat de les diputacions provincials, titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents poden ser beneficiaris de les actuacions dels annexos 2, 3, 4 i 5.
  • Les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats poden ser beneficiàries del concepte de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l’annex 2.
  • Les agrupacions de defensa forestal (ADF) poden ser beneficiàries de l’apartat d’Infraestructures de prevenció d’incendis de l’annex 5.
  • Les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals  poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/75/2021 en cas d'incendi forestal, nevades i/o bufaruts.
  • Les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/75/2021 en el cas de danys biòtics.
  • Les persones titulars d'explotacions ramaderes actives inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes catalanes i que disposin del codi REGA corresponent, en el qual consti que el sistema productiu és extensiu o semiintensiu o que practiquin l'aprofitament pascícola de forma extensiva o semiintensiva, poden ser beneficiàries del concepte d’actuacions de manteniment de les àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d'incendis de l'annex 5.
  • Les empreses i autònoms amb activitat principal forestal poden ser beneficiàries de l’annex 6.

ORGANISME RESPONSABLE:

NORMATIVA:

Darrera actualització: 10.10.2022 | 14:42